הנהלה
מו"ל
מנכ"ל
מנהלת שיווק
סמנכ"ל פיתוח עסקי
סמנכ"ל כלכליסט דיגיטל
סמנכ"לית מסחר