אקומיונטי

חברת אקומיוניטי -  תאגיד חברתי למחזור פסולת אלקטרונית בע"מ ("אקומיוניטי") –   הינה חברה
הפועלת כ"גוף יישום מוכר" מטעם המשרד להגנת הסביבה ומטרתה היא לאפשר ליבואנים וליצרנים לקיים את חובתם על פי החוק לטיפול סביבתי בציוד אלקטרוני, חשמלי ובסוללות  התשע"ב-  2012 ("חוק פסולת אלקטרונית").
חברת אקומיוניטי הוקמה על ידי חברת אקולוגיה לקהילה מוגנת בע"מ, המצויה בבעלותו המלאה של יזם ישראלי בשם דני קוגן,  אשר הקים את מפעל בו מועסקים כיום מעל 70 אנשים בעלי מוגבלויות במטרה להמשיך לגדול בהיקף הפעילות והמועסקים.
בעקבות פנייה של חברת ERP האירופאית לחברת אקולוגיה לקהילה מוגנת בע"מ, בבקשה להיכנס לבעלות משותפת בחברת אקומיוניטי, נחתם הסכם בין מר דני קוגן לחברת ERP במסגרתו תהפוך ERP לבעלת מניות באקומיוניטי.
יצוין כי חברת ERP  הינה חברה בינלאומית אשר בבעלותה מספר גופים מוכרים לטיפול בפסולת אלקטרונית  ב- 17 מדינות ברחבי אירופה.
על פי חוק פסולת אלקטרונית יפעלו בארץ מספר גופים נוספים, אולם אנו סבורים כי לאקומיוניטי  ייחודיות ויתרון          

         משמעותי בהשוואה לגופים האחרים  לאור שלושה יתרונות מרכזיים, כדלקמן:

א.      ההיבט החברתי אותו חרטה אקומיוניטי על דגלה.

ב.       ההיבט המקצועי – הליווי והניסיון המצטבר אותו מביא תאגיד ERP.

ג.        ההיבט הכלכלי -  אקומיוניטי  התחייבה שאין בכוונתה לחלק רווחים לבעלי המניות, וכמו כן איפשרה לנציגי היבואנים והיצרנים שיכהנו כדח"צים על פי דרישת החוק, להטיל וטו על העלאה לא מוצדקת של דמי הטיפול. 

 

לפרטים נוספים >>

 

כל הכתבות

לערוץ 90 שניות לחץ כאן>>