שמירה על קניין רוחני בתקציב מוגבל

בניית אסטרטגיה עסקית שמבחינה בין פטנטים שנמצאים בליבת העסק לבין פטנטים שאינם קריטיים לעתידו מסייעת בתקופה של קיצוצים תקציביים.

ד"ר כפיר לוצאטו, עורך פטנטים ונשיא   | קבוצת לוצאטו

שמירה על קניין רוחני בתקציב מוגבל
בתקופה של קיצוצים תקציביים חברות נוטות לבצע קיצוץ רוחבי בהוצאות, ולעיתים אינן לוקחות בחשבון שקיצוץ בזכויות קניין רוחני, שאינו מתוכנן על פי סדרי עדיפויות, עלול לפגוע בחוסנו העתידי של העסק.
 
לכל חברה טכנולוגית יש מגוון רחב של ידע ונכסים בלתי מוחשיים אחרים שמוגנים באמצעות פטנטים, סימני מסחר, זכויות יוצרים או מדגמים. ההגנה על נכסים אלה מחייבת תחזוקה שוטפת הדורשת, למשל, חידוש תוקף פטנטים תקופתי, או רישומם במדינות שונות. 
 
כאשר נוצר הכרח בקיצוץ תקציבי, חשוב מאד לבצעו לפי סדרי עדיפויות המבחינים בין פטנטים שנמצאים בליבת העסק, ולכן חובה להמשיך ולשמרם, לבין פטנטים שאינם קריטיים לעתידו של העסק. 
בשל אופי מערכת הפטנטים, בחלוף מועדים מוגדרים מראש זכויות הקניין פוקעות באופן בלתי-הפיך, ולכן לא ניתן לדחות הוצאות לתחזוקת אותן הזכויות לזמן נוח יותר מבחינה תקציבית. 
 
קיצוץ בהגנה על פטנטים עלול להתברר בעתיד כנזק בלתי הפיך שיאפשר למתחרים להעתיק את הטכנולוגיה שהייתה מוגנת על-ידי פטנט שפקע, ובכך ליהנות מפרי עמלו של מי שפיתח את הטכנולוגיה במקור ולהתחרות בו.
 
לכן, קיצוץ בתקציב אשר ייפגע בתוקפם של זכויות פטנט יש לבצע בזהירות רבה, תוך ראיה ארוכת טווח ולא בהסתכלות קצרת מועד, המנותקת מניתוח השפעת המעשה על עתידו של העסק.
 

לערוץ 90 שניות לחץ כאן>>