כיצד ניתן להתמודד עם העתקת עיצובים

גניבת העין היא עוולה נזיקית שמתגבשת כאשר אדם מנסה להיבנות ממוניטין של מוצר או שירות, באמצעות הטעיית הצרכנים לחשוב שמדובר במוצר או שירות של בעל המוניטין. אז כיצד ניתן להוכיח שמדובר בהעתקה?

מיכל לוצאטו, עו"ד | לוצאטו- משרד עו"ד

כיצד ניתן להתמודד עם העתקת עיצובים
 
פעמים רבות נשאלת השאלה "היכן עובר הגבול בין השראה להעתקה" בעיצוב מוצרים, ומה ניתן לעשות במידה והעיצוב שלכם הועתק.
 
במידה וקיים מדגם רשום על עיצוב המוצר המצב הוא יותר פשוט, אבל גם אם לא רשמתם מדגם עדיין יש איך להתמודד עם העתקה.
 
אחת העוולות הרלוונטיות בתחום זה היא עוולת גניבת העין, שמעוגנת בחוק עוולות מסחריות. גניבת העין היא עוולה נזיקית שמתגבשת כאשר אדם מנסה להיבנות ממוניטין של מוצר או שירות, באמצעות הטעיית הצרכנים לחשוב שמדובר במוצר או שירות של בעל המוניטין.
 
כדי להוכיח עוולה של גניבת עין צריכים להתקיים שני יסודות: הראשון הוא הוכחת מוניטין במוצר המקורי, והשני הוא הוכחת חשש ממשי שהצרכנים עלולים לטעות בין המוצרים, כך שירכשו את החיקוי במקום את המקור.
 
הוכחת היסוד השני, כלומר חשש להטעייה, מתבצעת על-ידי מבחני העזר הבאים: הראשון הוא בחינת מראה המוצר וצליל שמו, השני הוא בחינת סוג המוצר, מאפייני השוק בו הוא נמכר וסוג הלקוחות שנוהגים לרכוש אותו, והשלישי הוא מבחן כללי של כלל הנסיבות שעשויות להשפיע על מידת סיכון ההטעייה.
 
במידה והתובע יצליח להוכיח את שני היסודות הללו, הוא יהיה זכאי לסעדים שונים כגון צווי מניעה, תפיסה, השמדה או חילוט, ופיצויים ללא הוכחת נזק עד לסכום של 100,000 שקלים, או אפילו יותר במידה ויהיה ניתן להוכיח את הנזק.
 

לערוץ 90 שניות לחץ כאן>>