מה זה אומר? בניין לשימור בת"א ללא הגבלות מחמירות.

תכנית השימור הייחודית שאושרה בת"א מחלקת את הבניינים לשתי קטגוריות: בניינים לשימור בהגבלות מחמירות ובניינים לשימור ללא הגבלות מחמירות. אז מהו ההבדל בין הקטגוריות?

עמיקם ברגר, סמנכ"ל | בניני העיר הלבנה

בתל אביב אושרה תכנית שימור ייחודית הכולל רשימה של מעל ל-1,000 מבנים לשימור ברחבי העיר.
 
הבניינים מחולקים לשתי קטגוריות: בניינים לשימור בהגבלות מחמירות ובניינים לשימור ללא הגבלות מחמירות.
לעיתים טועים לחשוב בעלי דירות בבניינים ללא הגבלות מחמירות כי הגדרה מקלה זו משמעותה דרישות מופחתות אשר יקטינו גם את העלויות של ביצוע השימור.  ולא כך הדבר.  
 
ההבדל היחיד בין הבניינים בשתי הקטגוריות הוא בשאלה האם ניתן להוסיף תוספות בניה כלשהן למבנה.
בבניינים לשימור עם הגבלות מחמירות לא ניתן להוסיף בניה כלל ואילו בבניינים ללא הגבלות מחמירות ניתן להוסיף בניה מוגבלת , על פי הוראות התכנית, בעורף הבנין ומעליו.
 
מעבר לכך, כל יתר הדרישות  ההנדסיות זהות לשתי הקטגוריות ומחמירות באותה מידה.
אופן שיקום הקונסטרוקציה של המבנה, חומרי החיפוי החיצוני, התקנת חלונות ותריסים מעץ, שיקום חדר המדרגות וכן הלאה – דרישות אלו זהות לכל המבנים.
גם דרישות תכנוניות כגון ההכרח בפתיחת מרפסות בחזית הבניין, הריסת תוספות בניה בלתי חוקיות או שיקום גדרות הסטוריות- כל אלה זהות לשני סוגי הבניינים.
 
לכן, תחשיב העלויות לשימור המבנה הקיים יהיה זהה בשני המקרים. ההבדל בתחשיב הפרויקט יבוא לידי ביטוי רק בסעיפים הנובעים מתוספת בניה אפשרית בבניין ללא הגבלות מחמירות.  
 

לערוץ 90 שניות לחץ כאן>>